Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

sobota, 17. březen 2018

Severní vítr je krutý

"Severní vítr je krutý, počítej lásko má s tím." Refrém legendární písně Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, se hodí pro dnešní den, kdy venku hučí meluzína, jako by byl leden, ne březen.
Přes ten severní vítr, vydal jsem se s Trixi opět trasou Šenovské naučné stezky. Minulou sobotu jsem byl unesen západem slunce nad Šajarem, v jižní části Šenova. Zdálo se tehdy, že jaro už brzy rozvine barvy jiné, než měla černobílá zima.
Po týdnu je jinak. Bílá opět dominuje v krajině, o jarní zeleni ni vidu, ni slechu. Příkladem změny krajiny, můžou být snímky ulice "K Pískovině" ze soboty 10. března a dnešní, t.j. ze 17. března. Inu, příroda vývoj počasí lidem předem nesděluje. My pak jsme překvapeni. Tak tomu je už po věky věků.

Vyšli jsme s Trixi cestou na "šenovské mosty" směrem jižním, kdy severní vítr nebyl zdaleka tak krutý, jako když jsme se vraceli zpět. Mosty byly opravovány v roce 2006. Tehdy byl v Šenově neuvěřitelný klid, za to dnes se kolem nás automobily míhaly bez ustání. Pozornost však přesto upoutala svodidla na mostu nad "autostrádou". Evidentně svodidlům schází něco, co bylo dříve jejich součástí. Schází totiž ochranná ocelová plochá ocel, které dříve mohla bránit Trixi, aby se dostala pod svodidlem na vozovku. Ony tzv. plocháče ("flachajzy") byly přišroubovány na sloupcích mnohými šrouby na trase dlouhé asi 90 metrů. Tedy ty, až na několik metrů, byly z mostního svršku odšroubovány, a zřejmě použity jinde, jistě na místě potřebnějším.
Pokračovali jsme pak ulicí Na Šutrovině, dále ulicí Dubovou a Šajarskou na ulici K Pískovině, kde jsem pořídil srovnávací snímek této romantické ulice v rozmezí jednoho týdne. Potom jsme vkročili na území Václavovické, lesem k přírodní památce - pískovině. Zima však skýtá obraz pískoviny opravdově zimní. Trixi se v tom lesíku cos nelíbilo a jevila silnou snahu se vrátit. Snad skřípání dřeva ve větru bylo příčinou Trixina neklidu. Vrátili jsme se tedy na ulici a pokračovali směrem na Lapačku, potom přes Šimšku zpět na Volenství a ulicí Dubovou kolem Volenského rybníku na cestu Šenovskou. Stromy, hlavně duby na ulici Dubové, jsou už věkovité a mnohé mají na kahánku, nebo už dokonce padly k zemi. Teď v zimě je ulice Dubová v dosti žalostném stavu. Trixi také zkoumala bobří práci na břehu Volenského. U něj jsme naštěstí tentokrát nenarazili na přítomnost člověka, neb jeho činnost v těchto místech bývá taktéž občas patrná tak výrazně, jako ta bobří. Zatím jsme narazili na lidské odpadky jen při staré cestě k nádrži Odona Urbance při minulé procházce.
Při toulání se Šenovem je vždy něco zajímavého k vidění. Pohled na chybějící části mostu, nebo odpadky ve volné krajině, jsou však pohledy ne libé, však změny přírodní nás dovedou stále uchvacovat.

Dnes byl severní vítr krutý, ale přesto krajina laskavá k tomu, kdo se nedal větrem od procházky odradit.

Obrázky

20:29 [Permalink]

čtvrtek, 8. březen 2018

Ivo Novák

Mona Lisa - Ivo Novák


Ve středu 7. března proběhla ve Staré škole vernisáž výstavy obrazů malíře Ivo Nováka, rodáka z Václavovic. Malíře představil spolurodák Milan Pastrňák, jenž má o malíři Ivo Novákovi, ale i o dalších umělcích, rodácích z téže starobylé vesnice, ty nejobsáhlejší informace. Mezi obrazy zátiší a místní krajiny, jsou taktéž vystavené obrazy, inspirované starými mistry. Ivo Novák si troufl i na Monu Lisu Leonarda da Vinci, kterýž to obraz byl jedním z prvních olejů namalovaných Ivo Novákem. Dalšími výraznými obrazy jsou též ty, inspirované neméně slavným malířem Vincentem van Goghem, například "První krůčky (Les premiers pas - podle Milleta) , nebo "Most Laglois u Arles" (Le pont de Langlois). Obrazů je vystaveno dost, aby si mohl každý návštěvník najít ten svůj, který mu promluví do duše. Bylo, je a bude si z čeho vybírat na této výstavě, která potrvá ve Staré škole do 30. dubna. Nutno ještě říct, že výstava je částečně prodejní, takže některé obrazy můžou návštěníci získat, a věru je z čeho si vybírat. Obrazy krajiny, zvláště té naší, blízké srdci, jsou velmi lákavými díly malíře Ivo Nováka. Z moha pláten, je to například obraz kostela v Bruzovicích.


Bruzovský kostel

O tomto pracovitém umělci lze mnohé se dozvědět na stránkách Milana Pastrňáka zde:Toho, kdo byl na vernisáži výstavy včera ve Staré škole, jistě dílo Ivo Nováka mile překvapilo. Kdo obrazy Ivo Nováka dosud neviděl, má možnost spatřit jejich výstavu do konce dubna. Bylo by málo, vidět výstavu jen jednou, natož ji nevidět vůbec.
Ivo Novák a jeho dílo stojí za zastavení ve Staré škole, kde vedle výstavy malíře současného, je dosud také výstava kreseb malířky z doby minulé, Henriety Skrbenské. Obě výstavy stojí za shlédnutí. Stará škola opět vynikajícím obsahem svých sálů zve k návštěvě.19:41 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovicerozcestník


NOVÉ

Muzeum Novojičínska

kresba Jan Sacher

Pořád zelené

Město Šenov

Miroslav Saniga

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ

napiš slovo