Pferdův blog

Pferdova stránka

      pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

sobota, 17. březen 2018

Severní vítr je krutý

"Severní vítr je krutý, počítej lásko má s tím." Refrém legendární písně Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, se hodí pro dnešní den, kdy venku hučí meluzína, jako by byl leden, ne březen.
Přes ten severní vítr, vydal jsem se s Trixi opět trasou Šenovské naučné stezky. Minulou sobotu jsem byl unesen západem slunce nad Šajarem, v jižní části Šenova. Zdálo se tehdy, že jaro už brzy rozvine barvy jiné, než měla černobílá zima.
Po týdnu je jinak. Bílá opět dominuje v krajině, o jarní zeleni ni vidu, ni slechu. Příkladem změny krajiny, můžou být snímky ulice "K Pískovině" ze soboty 10. března a dnešní, t.j. ze 17. března. Inu, příroda vývoj počasí lidem předem nesděluje. My pak jsme překvapeni. Tak tomu je už po věky věků.

Vyšli jsme s Trixi cestou na "šenovské mosty" směrem jižním, kdy severní vítr nebyl zdaleka tak krutý, jako když jsme se vraceli zpět. Mosty byly opravovány v roce 2006. Tehdy byl v Šenově neuvěřitelný klid, za to dnes se kolem nás automobily míhaly bez ustání. Pozornost však přesto upoutala svodidla na mostu nad "autostrádou". Evidentně svodidlům schází něco, co bylo dříve jejich součástí. Schází totiž ochranná ocelová plochá ocel, které dříve mohla bránit Trixi, aby se dostala pod svodidlem na vozovku. Ony tzv. plocháče ("flachajzy") byly přišroubovány na sloupcích mnohými šrouby na trase dlouhé asi 90 metrů. Tedy ty, až na několik metrů, byly z mostního svršku odšroubovány, a zřejmě použity jinde, jistě na místě potřebnějším.
Pokračovali jsme pak ulicí Na Šutrovině, dále ulicí Dubovou a Šajarskou na ulici K Pískovině, kde jsem pořídil srovnávací snímek této romantické ulice v rozmezí jednoho týdne. Potom jsme vkročili na území Václavovické, lesem k přírodní památce - pískovině. Zima však skýtá obraz pískoviny opravdově zimní. Trixi se v tom lesíku cos nelíbilo a jevila silnou snahu se vrátit. Snad skřípání dřeva ve větru bylo příčinou Trixina neklidu. Vrátili jsme se tedy na ulici a pokračovali směrem na Lapačku, potom přes Šimšku zpět na Volenství a ulicí Dubovou kolem Volenského rybníku na cestu Šenovskou. Stromy, hlavně duby na ulici Dubové, jsou už věkovité a mnohé mají na kahánku, nebo už dokonce padly k zemi. Teď v zimě je ulice Dubová v dosti žalostném stavu. Trixi také zkoumala bobří práci na břehu Volenského. U něj jsme naštěstí tentokrát nenarazili na přítomnost člověka, neb jeho činnost v těchto místech bývá taktéž občas patrná tak výrazně, jako ta bobří. Zatím jsme narazili na lidské odpadky jen při staré cestě k nádrži Odona Urbance při minulé procházce.
Při toulání se Šenovem je vždy něco zajímavého k vidění. Pohled na chybějící části mostu, nebo odpadky ve volné krajině, jsou však pohledy ne libé, však změny přírodní nás dovedou stále uchvacovat.

Dnes byl severní vítr krutý, ale přesto krajina laskavá k tomu, kdo se nedal větrem od procházky odradit.

Obrázky

20:29 [Permalink

čtvrtek, 8. březen 2018

Ivo Novák

Mona Lisa - Ivo Novák


Ve středu 7. března proběhla ve Staré škole vernisáž výstavy obrazů malíře Ivo Nováka, rodáka z Václavovic. Malíře představil spolurodák Milan Pastrňák, jenž má o malíři Ivo Novákovi, ale i o dalších umělcích, rodácích z téže starobylé vesnice, ty nejobsáhlejší informace. Mezi obrazy zátiší a místní krajiny, jsou taktéž vystavené obrazy, inspirované starými mistry. Ivo Novák si troufl i na Monu Lisu Leonarda da Vinci, kterýž to obraz byl jedním z prvních olejů namalovaných Ivo Novákem. Dalšími výraznými obrazy jsou též ty, inspirované neméně slavným malířem Vincentem van Goghem, například "První krůčky (Les premiers pas - podle Milleta) , nebo "Most Laglois u Arles" (Le pont de Langlois). Obrazů je vystaveno dost, aby si mohl každý návštěvník najít ten svůj, který mu promluví do duše. Bylo, je a bude si z čeho vybírat na této výstavě, která potrvá ve Staré škole do 30. dubna. Nutno ještě říct, že výstava je částečně prodejní, takže některé obrazy můžou návštěníci získat, a věru je z čeho si vybírat. Obrazy krajiny, zvláště té naší, blízké srdci, jsou velmi lákavými díly malíře Ivo Nováka. Z moha pláten, je to například obraz kostela v Bruzovicích.


Bruzovský kostel

O tomto pracovitém umělci lze mnohé se dozvědět na stránkách Milana Pastrňáka zde:Toho, kdo byl na vernisáži výstavy včera ve Staré škole, jistě dílo Ivo Nováka mile překvapilo. Kdo obrazy Ivo Nováka dosud neviděl, má možnost spatřit jejich výstavu do konce dubna. Bylo by málo, vidět výstavu jen jednou, natož ji nevidět vůbec.
Ivo Novák a jeho dílo stojí za zastavení ve Staré škole, kde vedle výstavy malíře současného, je dosud také výstava kreseb malířky z doby minulé, Henriety Skrbenské. Obě výstavy stojí za shlédnutí. Stará škola opět vynikajícím obsahem svých sálů zve k návštěvě.19:41 [Permalink

sobota, 17. únor 2018

Facebook

Po příchodu naší Trixi (welsh corgi pembroke III.) do Šenova, nechal jsem se zlákat k registraci na síti Facebook, bych tak mohl sledovat lépe, co tam zveřejňují "pejskaři" a ostatní přátelé, kteří dosud nebyli pro mne snadno dostupní. Požádal jsem znovu o přátelství ty, s nimiž jsem už dříve přátelil se, leč Facebook takto umožňuje virtuální spojení s nimi. "Žádost o přátelství" není třeba vysvětlovat. Principy fungování nejznámější internetové sociální sítě jsou lidem známy lépe než mi, jenž je jejím uživatelem teprve krátkou dobu.
Po krátkém vystupování na Facebooku jsem docílil toho, že mohl pozdravit dávné přátelé, jichž jsem před tím jinde na internetu nepotkal. Nabídka "přátelství" na Facebooku snad nikde nekončí. Teoreticky se člověk může přátelit se všemi lidmi na světě (světě virtuálním). Prakticky to je utopie, ale struktura Facebooku ji přesto nabízí. Přátelství na Facebooku lze uzavírat i s nepřáteli.
Nebudu však už dále filozofovat nad Facebookem. Facebook byl, je, a zřejmě nadále bude. Jeho služeb užívám, ale zatím nemám jasno v tom, zda mi Facebook víc pomáhá, či škodí. Facebook odčerpal z tvorby na Pferdově blogu, tím mi zřejmě škodí. Nechci však Pferdův blog vyvyšovat nad tuto zajímavou síť, jen si říkám, že zatímco Pferdův blog můžou číst všichni lidé světa (ovšem, že ne všichni jej čtou :-), moji časovou linku na Facebook můžou číst jen (?) přátelé. Až budou všichni na Facebooku přáteli, budou moci rovněž všichni číst co napíšu. :-)
Protože však v "Utopii" nevěřím, a přátel na Facebooku mám málo (je to výběr :-), jsem rád, že Pferdův blok ještě žije, a poskytuje místo k sdělování malých mých úvah přátelům bez omezení sociálních sítí. Čtěte, chcete-li, ať už přicházíte na Pferdův blog odkudkoliv. Přijít i odejít může každý čtenář bez registrace, ale také bez "možnosti" vložit svůj komentář :-) Nevýhody i výhody Pferdova blogu jsou očividné. Jeho čtenáři však můžou být svobodnějšími, než uživatelé sítě Facebooku.
I přes nabídku snadnějšího publikování na Facebooku, bloggeři byli, jsou, a snad i budou. Nyní však už k únorovému příspěvku na Pferdově blogu.
Zatažená obloha a sníh zbavený mrazivé krystalizace, takové bylo toto sobotní odpoledne, když jsme s Trixi vyrazili na cestu Šenovem. Těm, kdož cestují do dalekých krajů, může cesta Šenovem připadnout jako příliš všední pro záznam, když navíc únorová šeď prostupovala krajinu.
Ač toho dne byla obloha tzv. "plechovou" pro objektiv fotoaparátu, přesto jsem fotoaparát nenechal doma a vydal se s Trixi na cestu, bych příležitostně mohl pořídit dokumentární snímek. Přešli jsme nejprve po mostě nad autostrádou, dále nad řekou Lucinou (proč Lucinou a ne Lučinou, je vysvětleno zde, a nad železniční tratí. To vše měla Trixi poznat z ptačího pohledu. Nepolekal ji hukot aut proudících pod mostem, ani klidné vody v korytě Luciny, také dunění nákladního vlaku směřujícího po kolejích na Bartovice ji nevyvedlo z míry. Z té ji trochu vyvedl až můstek Na Šutrovině. Po něm Trixi trochu váhala přejít nad vodami potoků Frýdeckého a Horní Datyňky, však i ten mostek záhy překonala. Pak už naše kroky směřovaly zasněženou louku k nádraží vlakové zastávce. Tam však Trixi odmítla pokračovat podchodem pod tratí. Vystoupali jsme tedy po schodech na perón zastávky - Šenov. Tam však není cesty jiné, než nastoupit do jednoho z vlaků, přijíždějících od Bartovic a směřujících na Těšín. Možnost překročit kolejiště na druhou stranu, a nastoupit do vlaku jedoucího opačným směrem, není stále možné. Na druhé straně však jsou rovněž schody, tak jsme opět sešli dolů a já se pokusil přesvědčit Trixi, aby podchodem přece jen se mnou prošla. Nakonec se dala přesvědčit pamlskem. Po té už prošla podchodem na druhou stranu bez zábran :-). Teprve na druhé straně jsem pochopil, proč Trixi odmítala do podchodu vejít. Nad podjezdem totiž visí značka, zakazující vstup do podjezdu chodcům (a zřejmě i psům).

zákaz vstupu

Zarazila mě ta značka, neb drážní most byl podle nápisu na něm, opraven v roce 2016 a podchod podjezd nejeví známky poškození, aby v něm hrozilo chodcům nějaké nebezpečí. Pakli, že takové nebezpečí opravdu hrozí, měl být podchod rovnou uzavřen. Usoudil jsem, že všemu rozumět nemusím a pokračoval s Trixi dál ulicí - Nádražní, kolem Volenského rybníka ulicí Václavovickou, a dál směrem severovýchodním ulicí Šenovskou. Z cesty jsme však hned zkraje sestoupili na luka a zamířili přímo k řece Lucině sněhem, v němž se Trixi místy ztrácela. :-) Nijak však při tom neztrácela veselou mysl. U Luciny se nám otevřel pohled na velkolepý kotel meandru, který voda vytvořila v lužním podloží. Trixi hleděla užasle na ten přírodní úkaz. Vzpomněl jsem při tom na přítele pejskaře, který v řece Lucině přišel před dávnými léty o život i se svým psem (tuším se jmenoval Bart), když ho chtěl z vod Luciny zachránit. Řeka si vzala životy obou. S mnoha životy lidskými je Lucina spojena. Rčení - do stejné řeky nevstoupíš, lze u Luciny parafrázovat - do stejného koryta jejího nevstoupíš. Koryto meandrující řeky se trvale mění. Sic lidé tu a tam srovnali koryto řeky do přímého směru, ale tam, kde byla řece ponechána svoboda, tvoří dál dílo nesmrtelné.
Jak lze vodní toky usměrnit, lze spatřit u Volenského rybníka, kde v loňském roce proběhla rekonstrukce při vyústění ulice Václavovické na Šenovskou.
My s Trixi pokračovali proti proudu Luciny zpět na ulici Šenovskou a po mostě pak přešli řeku pod Starou Školou. Přes autostrádu jsme zamávali Bedřichovi, který se smečkou jezevčic směřoval po ulici Kostelní do centra Šenova. My museli na totéž místo dojít obchůzkou 1,352 km, nejprve ulicí Šenovskou (frekventovanou auty v sobotu méně než během pracovních dnů) na chodník ulice Hlavní, pak ulicí K Inzuli, kolem bývalého kina "Lucina" (které od doby, kdy se zde promítaly filmy, bylo už několikrát k užitku jinému) na ulici Obecní a dále ulicí Kostelní mezi Starou Školou a Prozřetelnosti Boží, Zámeckým parkem na ulici Lipovou a pak domů. Celá sobotní cesta Šenovem měřila 6,831 km, a znovu potvrdila, že cestám v Šenově stále něco schází. Přístupy k vlakům jsou nadále komplikované, navíc přibyly nepochopitelné zákazové značky. Ovšem nejvíce schází lávka pod Starou Školou. Té je třeba nejvíce. Snad se jí někdy dočkáme. Cesty jsou různé, snadné i obtížné. Ta sobotní nebyla obtížná, ale snadnou rovněž nebyla. Pro Trixi byla cesta dobrodružnou hrou a večer pak o ni snila paničce na klíně. Já také sním už léta o lávce nad řekou aut. Naplní se sny někdy?
Celou sobotní procházku lze vidět zde: Jedno únorové, obyčejné, sobotní odpoledne.21:04 [Permalink

neděle, 31. prosinec 2017

Končí rok 2017.

Svátkem Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

(svátek připadá na neděli v oktávu Narození Páně, jinak bývá 30. prosince - pozn.)

i Silvestrem, končí rok 2017. Ačkoliv si na Nový rok přejeme vzájemně zdraví a štěstí, význam slova "přát", není stejný jako u slova "dát". Zatím co přát zdraví a štěstí možné je, dát zdraví a štěstí sotva můžeme. Pomáhat šťastnému životu ve zdraví to však lze, ale ať se snažíme sebevíc a přejeme co nejupřímněji, je to někdy málo. Zdraví a štěstí se dají sotva vyprosit. Je pak veliké štěstí, když je prosba vyslyšena.
Tak i v roce 2017 nebyla přání všech vyslyšena. Leckoho soužila nemoc a štěstí leckoho také opustilo. Mnozí z nás vidíme jen ta přání nenaplněná, což je bolestné a tedy vnímané intenzivně. Kolik však bylo přání naplněných, to lze sotva spočítat. Proto si přejme do nového roku 2018 zdraví a štěstí, a budou-li naše přání naplněna, i tak si je s díky připomínejme. Ta nenaplněná přání se připomenou sama. Kéž těch nenaplněných bude v roce 2018 méně než v roce, který dnes končí, 2017.
Zdraví ve štěstí v novém roce 2018 přeji všem čtenářům tohoto blogu.
Svatá Rodina Ježíš, Marie a Josef

10:28 [Permalink

sobota, 23. prosinec 2017

Pohádkové Vánoce

Vánoce krásné, klidné, radostné, pokojné, svátky boží. Je přáním každého, aby Vánoce byly takové, jaké si lidé přejí navzájem. Já přeji všem Vánoce pohádkové.
Ne každý prožívá svátky vánoční stejně. Co však stejné je, všudypřítomná vánoční atmosféra. Takže i ti, kteří Vánoce nesvětí, nemůžou je nevnímat. Občas člověk z přemíry připomínání Vánoc může se jich lekat, ale ony stejně po Štědrém dnu budou utichat, až Silvestr překročí práh starého roku. Dej Bože, aby i letos tak bylo a my mohli narození Syna Božího lidsky v tichu oslavit, ať už jsou Vánoce tím, čím navenek jsou.
Co však nemůže o svátcích vánočních scházet, jsou přece jen pohádky. Je už od věků [Osel - Evoluční historie pohádek je mnohem starší, než vypadá ], že lidé mají rádi pohádky. Ani dnes tomu jinak není, naštěstí, neb toho, co svět špatí, je za celý rok dost a dost.
Tak i já letos, jako už pár let pozpátku, před Štědrým dnem vkládám na blog pohádku. Ne vždy je to pohádka v pravém smyslu slova. Spíš to jsou "pohádkovídky", ale i tak je mou snahou dodržovat nepsané pravidlo při psaní pohádek, to jest, že každá pohádka (i pohádkovídka) musí mít dobrý konec :-) Měla by mít dobrý celý obsah, leč to se plní obtížně. Dobrý konec je však u každé pohádky podmínkou.
Tady je tedy pohádka 2017 s dobrým koncem. Přeji všem pohádkové Vánoce.

Pohádka


Pohádkové Vánoce

11:00 [Permalink

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Jak psát web
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum
Webhosting poskytuje Český hosting
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovicerozcestník


NOVÉ

Muzeum Novojičínska

kresba Jan Sacher

Pořád zelené

Město Šenov

Miroslav Saniga

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ

napiš slovo