Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

neděle, 29. říjen 2006

Nechci věřit anketám

Měl bych, však nevěřím přec. Ankety jsou vyjádřením těch, kteří se takové dotazovací akce zúčastní, tedy měly by být. Však podezření ve mně klíčí, když se podívám na anketu, kterou jsem předložil šenovským spoluobčanům před jistým časem na Šenováku. Už dříve jsem mudroval o neochotě šenovských, nechat postavit v centru obce sochu. Tehdy jsem naznačil svou ztrátu víry v budoucí sochu, vinou mizivé podpory takové myšlenky mými spoluobčany. Dnes jsem ale trochu na vážkách, mám li bezvýhradně věřit anketě, třebaže se k ní vyjádřilo už 78 Šenováků. Množství anket na tomto portálu může způsobovat inflaci názorů z jednoho zdroje, díky variabilnosti IP adres. To znamená, že třeba jeden zatvrzelý odpůrce pomocí stále nově generované IP adresy může přes bariéru zabraňující opakování hlasování, denně přecházet a několikanásobně potvrzovat svou nevoli. Ale mohu se mýlit a v anketě opravdu mohu vidět názor Šenováků na jakékoliv sochy. Přestože je na stránce anket "U Šenováka" těchto už dostatek, neodpustím si s laskavým dovolením administrátora, umístit ještě jednu, která se zeptá Šenováků, a nejen jich, co si myslí o průmyslové zóně v Šenově a případně i jinde. Bude zajímavé sledovat, jak se tentokrát bude anketa vyvíjet. Chci si ověřit, zda jsme demograficky rozdílní obyvatelé než ti, kteří se mohou v lecčem s námi srovnávat.
Pojedete li někdy směrem na Břeclav, možná navštívíte Kunovice u Uherského Hradiště. Tam můžete spatřit jak množství soch, tak i tzv. průmyslových zón. Pokud tudy nejezdíte a ani se v nejbližší době nechystáte toto město navštívit, pak vám zbývá tak učinit pomocí Internetu.Kunovice Na stránkách města můžete vidět sochy, jako i průmyslové zóny.

parafráze Zemanova Boříka


Velmi zajímavým projektem je park u kostela Petra a Pavla, v němž je umístěno 13 soch řezbáře Andreje Irši, který vytvořil tyto dubové plastiky, nazvané "Ježíš a apoštolové". Ve městě mají množství soch svatých, ale též nové, bronzové, dílo sochaře Bořka Zemana. Původní dvě sochy dívek doplnil i chlapec Bořík, o kterém se povídá, že sáhnutím na jeho nos se splní dětem každé přání. Snad proto má Bořík nos stále vyleštěný.
Nevím, je li množství soch v Kunovicích zapříčiněno velkým počtem průmyslových zón ve městě, ale mělo li tak být i v našem Šenově, raději obětuji svůj sen o soše na náměstí. Několikrát jsem se už zmínil o své lítosti nad rozdělením Šenova čtyřproudovou silnicí. Nyní jsem si znovu uvědomil, že přes mou lítost, tato komunikace odčerpala devadesát procent automobilů, které by jinak proudily po tzv. historické Císařské silnici, kterážto nemá ambice být dálnicí. Připomněl jsem si to v Kunovicích, přes které se valí automobily včetně kamiónů ve dne v noci kolem kostela Petra a Pavla s Iršiho sochami, i trojice školáků Bořka Zemana. Přál bych Kunovjanům stejný obchvat, jaký dostali Uherští a nám Šenovákům rozumný územní plán.

11:38 [Permalink]

sobota, 28. říjen 2006

Bobrů ráj

dílo bobra


Tam, kde stromy umírají ve stoje, žije tvor obdivuhodný, bobr. Ne, nebyl jsem v Severní Americe, v zemi o níž jsem čítával v knihách, popisujících život lovců bobrů, jichž kožešina byla platidlem velmi hodnotným. U nás žil Bobr evropský – Castor fiber do té doby, než byl zcela vyhuben. To bylo zhruba před dvěma sty let. V devadesátých létech se pozvolna začal vracet tento zubatý brach zpět do naší přírody. Zpočátku nesměle, ale dnes už není vzácností potkat, když ne zrovna samotného bobříka, tak stopy jeho činnosti určitě. Těmi stopami myslím výsledky jeho noční činnosti, která se nedá jen tak snadno zahladit, o což se bobr v žádném případě nesnaží. O co se naopak snaží, je skrytí vstupu do své nory v břehu, který je pod vodní hladinou. Nenarazil jsem na tzv. bobří hrad, zřejmě to není obvyklé ubytování pro zdejší bobry.

krajina krokodýla Dundyho

Krajina mezi Slovenskem a Moravou, kde lužní lesy skýtají prostor pro život jednoho z jeho přirozených původních obyvatel, má množství vhodných lokalit pro bobra, kde jeho přítomnost nemusí vyvolávat nevoli lidí. Neboť dominantní tvor bývá často dotčen přítomností bobrů, jejichž, mnohdy na první pohled pouze, destrukční činnost, není člověku po vůli a byla zřejmě hlavním důvodem jeho pronásledování v minulosti. Tam, kam jsem v letošním roce zavítal, se zdá být krajina pro bobra vhodná bez toho, aby popuzoval své lidské sousedy. Mokřad, kde jsem našel patrné stopy bobří činnosti, byl jako vystřižený z filmu, "Krokodýl Dundy". Podle stop zubů na stromech, které nebyly čerstvé, bylo znát, že toto místo je dočasně bobry opuštěné. Bobr je pracovité zvíře, které však mnohdy při práci neuvažuje, tak jako často i lidé. Jak jsem viděl, jeho zuby se zakously i do stromu, který svou velikostí s nadsázkou připomínal dobu, kdy v krajině žil před staletími poslední bobr. Nijak se tento tvor netrápí naším pohledem na svět, ve kterém se rozhodl žít, tak jako často my sami též. Připadám si občas jako ten bobr. Zakusuji se do věcí mně nepřiměřených, neuvažuji v širších souvislostech, kdy řeka života může být jak po proudu, tak i proti němu, ovlivněna mou činností, ne vždy pozitivně.

Ve svém okolí občas spatřuji čerstvé "bobří stopy".

bobr evropskýOn the roads

Severské listy


08:48 [Permalink]

sobota, 21. říjen 2006

Zóna bez vlivu Šenováků?

Včera byl ten den, kdy jsme opět měli možnost ve svém nejbližším okolí něco změnit, nebo naopak potvrdit stávající stav. Takový stav by však chtěl zakonzervovat jen málokdo. Ten současný je trochu nestabilní nejen díky blížícím se změnám na radnici, ale drobnostmi, které den co den znepříjemňují náš život. Kupodivu tím nemyslím samotnou výstavbu kanalizace, ale zvyklosti, které se kolem toho vytvořily. Například dopravní značení je během výkopů v ulicích mnohdy tak chaotické a neprovázané, že řidiči často kroužili Šenovem ve snaze nalézt nějakou příjezdovou zbylou komunikaci ke svému domovu, několikrát ve stejných kruzích. Ne vždy bylo pravdou to, co bylo dopravními značkami naznačováno. Slepá neznamenala vždy neprůjezdnou, zákaz vjezdu všech vozidel nezakazoval vjetí po celý den i noc, ale to pouze někdo zapomněl přenosné značky odstranit ve chvíli, kdy už pominul důvod jejich užití. Zvykli jsme si. Včera se mi to vrátilo.

zákaz vjezdu

Patriot jedoucí večer ulicí Pod školou směrem Na sedláky mohl narazit na kuriózní značku, jež byla umístěna na samém konci ulice. Veden zkušenostmi z šenovského dopravního značení letošní sezóny a též vozidlem jedoucím přede mnou, objel jsem podivnou značku a proplétal se po "silnici" dál. Tam jsem po chvíli narazil na muže pobíhajícího s mobilem u ucha, který se neohroženě postavil před kola mého svištícího stroje. Nepochyboval jsem, že je narušitelem místních voleb, který chce svést voliče do léčky, aby nemohli volit, leč skutečnost byla jiná. Tentokrát se kupodivu jednalo o pokrývání silnice novým asfaltovým kobercem. "Narušitel voleb" pohrozil, že bude kontaktovat policii, pokud neuposlechnu jeho příkazu a (?) nevycouvám tam, odkud jsem přijel (pouhých 200 m). Zeptal jsem se zdali je policistou a proč neumístil značku před nejbližší křižovatku a ne až na konci takto jejich zásluhou vzniklé slepé ulice, kde teprve nutí bezradné řidiče ke zkoušce couvání na dlouhé trati. Též jsem jej upozornil na podezřelou dopravní značku, kterou použil k mému zadržení. Byl to zbytečný rozhovor, který jsme si oba mohli ušetřit na užitečnější téma, kdyby dotyčný "operátor" místo beznadějné diskuse se mnou, vyrazil s (kuriózní sic) dopravní značkou k nejbližší křižovatce. Ušetřil by si večerní adrenalinovou zábavu nejen se mnou. Prkotina.
To užitečnější téma se dostavilo záhy. Zpráva, která se mi dostala po návratu domů do rukou, narušila můj klidný volební večer.Žádáme všechny občany s trvalým pobytem
v Šenově, kterým není lhostejná existence průmyslové zóny v jejich blízkosti, aby přiložený dopis podepsali a nejpozději do 3.11.2006 doručili na podatelnu městského
úřadu v Šenově.
Po tomto datu nebude ke stanoviskům a připomínkám ke změně č.4 územního plánu přihlíženo.

(viz strana 4 - Šenovský oběžník 9/2006)


Přiznám se ke své averzi vůči průmyslovým zónám vyrůstajícím jako postavy podél E 55. Co jsem vytušil v předvolebních slovech kandidátů pro komunální volby v Šenově, to se v prvním večeru volebním potvrdilo. Průmyslová zóna, kterou mi ukázal Karel na Interprospektu, a jež je snad v této formě zamítnuta, nadále žije svým životem, slibujíc nám všem nebývalé perspektivy. Jsem dost zaměstnaným člověkem a taková zprávička v oběžníku, která nijak nenapovídá, že se jedná o průmyslovou zónu, mi snadno unikla, tak jako jistě i mnohým dalším. Vyhláška nemluví o ničem menším, než je přeměna ornice na silnice, haly a obchody do výšky desíti metrů, o zákazu pasení koz, orání, rekreace v lesoparku a podobné laskominy. Obyvatelům, kteří si postavili domy na obcí nabídnuté půdě, teď za humny vyroste něco SUPER. Nepřeji takovou "super" věc nikomu, sobě nejméně, třebaže humna má jsou od zóny pár kroků dál. V této chvíli nedovedu posoudit, co vedlo naše zastupitele k takovému rozhodnutí. Předpokládám však, že to byla snaha naplnit obecní pokladnu, která zřejmě zeje prázdnotou. Je li tomu tak, mohli se nás alespoň zeptat. Mohli bychom se v něčem uskrovnit. Pozvánky na veřejná zasedání v oběžníku jsou pro mne bezpředmětná bez předem poskytnutých informací. Dovedu si představit, jak si z webových stránek města Šenova stáhnu dokumenty, jež mi osvětlí záměr radnice, a já si podle nich připravím argumenty, s kterými budu zodpovědně oponovat v případě potřeby. Bez takové přípravy by to bylo pouhé mudrování na závěr zasedání, kdy hosté dostanou hlas. Ani v případě, že bych se uvolil na takové zasedání jít, při současném nedostatku informací nepovažuji mou přítomnost za přínos. Příkladem může být přístup města k uvolňování informací v předvečer voleb, kdy se na stránkách obce objevil dvanáctistránkový dokument, nazvaný Strategie rozvoje města Šenov 2007-20013. Pozdě, ale principiálně správný přístup. I tam se však dočtete o kladné stránce obchodního centra na Podlesí a platném územním plánu, v poslední době citovaném s posvátnou úctou. I tento by měl být ke stažení na Internetu, aby občan poznal, o co jde ve chvíli, kdy obec zase v oběžníku oznámí nějakou "malou změnu" bonitace v územním plánu, jako nyní v případě průmyslové zóny.
Není mi znám autor výzvy ke změně územního plánu, ale rád poskytnu dokumenty této spontánně vznikající občanské aktivity zde na Pferdově blogu ke stažení v souborech doc.

- 1 stránka námitky
- 2 stránka námitky
- příloha 1
- příloha 2
- příloha 3

Komunikace se zastupiteli ještě nedosáhla takové úrovně, aby stačilo, v případě souznění s autory výzvy, zaslat svůj hlas elektronicky. Proto je nutné dokumenty 1 stránka námitky a 2 stránka námitky stáhnout do vašeho počítače, vytisknout (nejlépe oboustranně na jeden list), vyplnit, podepsat a doručit na podatelnu města Šenova

pod čarouTento text se vymyká tomu, o čem bych rád psal, ale nemohu se vyhýbat ani takovým tématům, zvlášť když se dotýkají Šenova. Fotografie zóny

územní plánování


13:24 [Permalink]

neděle, 15. říjen 2006

Esperanza

Volenský a Esperanza

Dlouho visely nad Volenským rybníkem mraky, které nevěštily nic dobrého, kromě vody, která by mohla konečně naplnit jeho klín. Vodu však není problém do rybníka přivést. Rybník byl létem částečně napuštěn, aby živočichové závislí na jeho vodách, mohli jako vždy rozmnožit své řady. Poté však byl opět vody zbaven a já takřka denně pozoroval, jak jeho dno vysychá. Dny ubíhaly a má naděje na rybník plný vody, vysychala též. Mraky dál visí nad Volenským, ale mezi nimi vysvitnul paprsek naděje.
Jednatel RYBÁŘSTVÍ Rychvald, s.r.o. a předseda představenstva FISCH INVEST, a.s.
pan Hynek Sochor, jehož jsem před časem žádal o informace, jež by mi umožnily pochopit situaci na rybníce a které mi opravdu poskytnul, ani tentokrát nebyl skoupý na slovo. Jeho slova jsou paprskem naděje pro Volenský rybník.
ESPERANZA, španělsky NADĚJE, je slovo, které se stalo mezinárodním výrazem pro situaci vpravdě nadějnou. Esperanza zakotvila i na Volenském rybníku.
Slova pana Sochora rád cituji, neboť jsou esperanzou pro všechny, jimž krajina Šenova, a nejen ta, není lhostejnou.

„ Můžu Vám nyní oznámit, že vynaložené úsilí na získání podpory bylo tentokrát úspěšné, takže odbahnění rybníka zahájíme ještě v tomto roce. Práce by měly být dokončeny v dubnu 2007 a poté bude rybník, nejen k naší radosti, napuštěn.
Společnost FISH INVEST, a.s., kterou vlastním, se nedávno stala novým majitelem rybníka. Cítím proto osobní závazek, provést a řídit revitalizaci rybníka tak, aby tak významný krajinotvorný prvek mohl brzy opět plnit svou funkci na 100%.“


ESPERANZA

pod čarouO Volenském rybníku jsem v minulosti mudroval víc než dost. Mnohdy jsem se mýlil, jindy zase podléhal emocím, často jsem z nedostatku informací a nadbytku obav i spekuloval a tím mohl někoho popudit. Vše co jsem napsal, i ty omyly, jsou mým dílem. Omylů by snad bylo méně, kdyby informace plynuly k občanovi s využitím možností 21 století. Tak, jako už několikrát v jiných "kauzách", i ve věci Volenského rybníka jsem musel své mudrování zpětně poopravit. Ne však své úvahy, protože nevložíš slovo zpět do úst, třebaže Internet něco podobného částečně umožňuje. Pouze jsem odstranil odkaz na stránku, kde text související též s rybníkem, novinářka napsala tak, aby naznačila kdo je jí trnem v oku. Za to, že jsem použil tento neprofesionální (mírně řečeno) text, se panu Hynku Sochorovi omlouvám. Odkaz na zmíněný text jsem s Pferdova blogu odstranil.07:28 [Permalink]

čtvrtek, 12. říjen 2006

Pferda "kandiduje"

Na portálu "Šenovák" bylo položeno kandidátům (spíš stranám, které posílají své kandidáty do jámy lvové) 5 otázek k nadcházejícím komunálním volbám v Šenově, které by objasnily cíle tázaných uchazečů o rozhodování ve věcech obecních. Na pětici otázek odpovědělo několik kandidátů. Nejprve jsem předpokládal, že se pokusím komentovat jednotlivé odpovědi kandidátů, ale po zralé úvaze rozhodl, že položím stejné otázky Pferdovi. Jeho myšlení se dost často podobá mému, tak si myslím, že by to mohl být zajímavý rozhovor.

zastupitel Pferda

Zde jsou jeho odpovědi. Ale nečekejte od Pferdy velká moudra, je to přece jen virtuální tvor, u kterého nemůžete předpokládat stoprocentní soudnost.


Otázka č. 1: Co považuješ Pferdo „dnes“ v Šenově za prioritní záležitost?

Pferda: " Priorita je trochu zavádějící slovo. Prioritou je dokončení kanalizace a připojení podstatné části šenovských domácností na její tok. Kdo by nechtěl kanalizaci dokončit, znemožní si přístup na radnici, a to nemá logiku. Čili, priorita je daná a nemusíte se mne na ní ptát. Snad jen událost přímo ohrožující život občanů by mohla prioritní věc nahradit opatřením na obranu. Doufám, že nic takového nehrozí."

otázka č. 2: Co konkrétního chceš po případném zvolení v Šenově určitě prosadit?

Pferda: "Určitě chci prosadit vše, co prosadit lze. Otázkou však je, co se mi prosadit podaří. Vše závisí na výši finančních prostředků tekoucích do městské kasy a naplnění zastupitelstva mými oponenty (sekera 14 mil. skýtá naději na vzrušující tvorbu rozpočtu pro rok 2007). Mám představu o zlepšení obrazu Šenova, např. vybudováním lávky pro pěší, dobudováním chodníků ve všech částech Šenova, rekonstrukcí náměstí či obnovou stromových alejí. Ani socha na Šenovském náměstí mi není cizí a za čerpání dotací EU se nebudu stydět. Volnost nivy Luciny nesmí být zpochybněna a pokusím se zvýšit její ochranu. V žádném případě nebudu házet klacky pod nohy podnikatelů, pokud nebudou ve svém podnikání poškozovat náš nejbližší životní prostor, nebo obraz Šenova, to se týká i šenovských rybníků. Pokud najdu v územním plánu (najdu li jej) zakreslenou zónu, zasadím se o to, aby nebyla nazývána prostituční průmyslovou. Ne proto, že bych byl proti průmyslu, ale budování průmyslových zón považuji za všeobecně nedobrý jev. Budu podporovat investora, který pro smysluplný projekt bude hledat vhodné místo. Jsem však toho názoru, že pokud si nevíme rady se zemědělskou půdou, lesopark bude lepší volbou než zóna čehokoliv. Jsou to však jen mé představy, a třeba neharmonizující zcela s tužbami většiny populace Šenova. Abych potřeby mých spoluobčanů poznal, podpořím rozvíjení internetové gramotnosti obyvatel dostupnými prostředky. Pak nebudu ochuzen o názory těch, které mám zastupovat. Rozvinu mezi-občanskou komunikaci, pomocí níž se pokusím vytvořit třetí sloup svobodné společnosti. Je toho hodně, co bych rád změnil, např. tzv. "Oběžník" už potřebuje inovaci, webové stránky obce musí vstoupit konečně do 21 století, dopravní situace leckde žádá radikální řešení (např. Ve strži či na Lapačce) ale na vše se nejdříve zeptám občanů, jaký oni, mají pohled na věc."

otázka č. 3: V čem dělalo dle tebe Pferdo nynější zastupitelstvo Šenova největší chybu?

Pferda: " Největší? To nevím, doufám, že tu největší neudělalo vůbec, jinak by …. Ale pár chlupů v polévce našeho zastupitelstva bych jistě našel. Nebudu si však tu svou přihřívat na kanalizaci, třebaže se zdá být tou nejviditelnější chybou, při které se obec nebezpečně zadlužila.
Ne-komunikace možná zapříčinila i nepříznivou situaci s tímto, v současnosti neuralgickým bodem Šenova, když ne, tak nepřátelský pohled občanů na tuto akci jistě."

otázka č. 4: Co je pro tebe Pferdo důležitější, občan nebo obec?

Pferda: "Občan, nebo obec? Odpovědět na tuto otázku je pro mne dost obtížné. Na straně jedné si dovedu představit Šenov bez Pferdy, na druhé už méně Pferdu bez Šenova. Jsem internetový kosmopolita, ale též Šenovský patriot se silným sklonem k zápecnictví. Budu se ptát občanů, jaký Šenov chtějí mít a bránit Šenov před těmi, kterým není dost dobrý. Hádejte, co je pro mne důležitější, občan, nebo obec?"

otázka č. 5: Jakou máš Pferdo vizi Šenova s výhledem na 10 – 15 let?

Pferda:" Patnáct let, musel bych být dvacetiletý, abych si troufnul na tak dlouholetou vizi (pozn. Pferda má 3 roky) Přesto se o to pokusím.
Během patnácti let docela slušně povyrostou stromy. Budu tedy sázet stromy. Už dlouho nikdo v Šenově nezasadil lípu. V kronikách se dočtete, že tehdy a tehdy zasadili lípu na počest někoho či něčeho. Po padesáti letech je problém strom nalézt. Zasadím lípu, počkám 15 let a uvidím, kdo na tom bude lépe. Pokusím se inicializovat v Šenově zelenou stranu, aby virtuální Pferdové měli možnost volby. Nejen patnáct let, budu sledovat vývoj Šenova a snažit se chránit jeho tvář před necitlivými přeměnami, a podporovat kroky vedoucí k navrácení jeho dávné proslulosti. Věřím v to, že s pomocí lidí, jakými jsou i někteří ze stávajícího zastupitelstva Šenova, se podaří vize, a nejen ty patnáctileté, vyplnit činy.
Jako příklad bych mohl uvést projekt lávky, který podporuje Ing. Václav Sládek a Štěpán Pinkava, muzeum ve staré škole o němž píše doktorka Radmila Dobešová, neindustriální vývoj města Mgr. Martina Stolaře či názor Heleny Břenkové o tom, že většina zastupitelů dle jejího názoru si nedokázala získat důvěru občanů. Taktéž myšlenka Ing. Antonína Ševčíka o vybudování sběrného dvoru včetně sběru rostlinného odpadu a realizaci třídění komunálního odpadu u každého domu je pro Šenov sympatická a budu ji podporovat."

Budeš Pferdo kandidovat?"

Pferda: "Ale dej pokoj, mám dost práce s tímto webem. Víš, to není jako na panském obecním webu. Ostatně, já umím jen mudrovat. ;-)

Koho tedy budeš volit Pferdo?

Není to snad zcela jasné?

No, … ano, jistě. Děkuji za rozhovor.


20:19 [Permalink]

úterý, 10. říjen 2006

Otazník

Byl jsem zde po staletí. Viděl už mnohé. Nikdy nebyla zpochybněna má existence nicméně, "chcete mne ještě Šenováci?"

otazník nad Volenským rybníkem Váš Volenský.


21:33 [Permalink]

úterý, 3. říjen 2006

STOPY

Krestová-z cyklu 4 roční období

Odešla. Jednou každý odejde, zanechávajíce za sebou stopy. Lidské stopy jsou hluboké i plytké. Podle toho, do jaké půdy jsou vtlačeny, trvá jejich čitelnost. Déšť stopy jednou smyje, tráva se zvedne. Jsou však stopy, jichž ani přírodní živly nezničí, stopy v našich myslích a srdcích. Takovou stopu v nás zanechala PANÍ UČITELKA. Dnes jsme vděčni za to, že naše mysl je plna stop této velké postavy Šenova. Srdce není z kamene, ale stopy v něm jako v kameni otlačeny jsou, trvale. Děkujeme, paní učitelko. Děkujeme za to, že ve vaší přítomnosti se mohl každý alespoň na chvíli stát umělcem. Děkujeme za obrázky, které jste pro nás malovala. Dnes je nám při pohledu na ně trochu úzko, přesto jsme rádi, že stopy zůstaly nejen v našich srdcích.
Paní učitelko, děkujeme. Děkujeme, že jste byla. Děkujeme, že jste byla celou dobu s námi. Šenov byl Vámi bohat a věřím v to, že i zůstane. Stopy jsou hluboké.
Děkujeme za ně.

Paní učitelka Krestová 7.9.2006

18:49 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
Webhosting poskytuje Český hosting
Šenovák
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
OSEL
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

Vyrobeno v Beskydech

Pořád zelené

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo